Missie & Visie

De missie van Doago is:  “mensen laten zien en ervaren dat ze er toe doen, dat zij zelf belangrijke stappen kunnen nemen naar een betere wereld”. De visie van Doago is: “een plek creëren waar mensen samenkomen om actief deel te nemen aan de verbetering van onze samenleving en de wereld”